Vores historie

Vores historie kort fortalt

Hos Collet-shop er det ikke blot juletræer, vores historie bygger sig på. Vores historie går nemlig meget længere tilbage end 1953, hvor vores produktion af nordmannsgran begyndte. Vores historie begyndte i 1300-tallet, hvor Lundbygaard blev opført.

Af tidligere ejere af Lundbygaard Gods kan der nævnes en række royale folk gennem tiden, men godset har også været ejet af Gøngehøvdingen, som fik tildelt Lundbygaard i 1661 grundet heroiske bedrifter under svenskekrigene.

Sidenhen har Lundbygaard Gods været igennem flere forskellige ejere, inden det i 1824 kom til familien Collet. I dag er det 7. generation af Collet-familien, der ejer godset, og den nuværende ejer er tidligere forsvarsminister, kammerherre samt hofjægermester Bernt Johan Collet.

Collet-shop I Bestil juletræet i dag

Autentisk og velbevaret museum

Lundbygaard Gods har Nordeuropas største private museum af sin art, der er bevaret, som det så ud, da det blev indrettet i 1919. Her er bl.a. en privat samling fra forhistorisk tid samt ældre og yngre stenalder. Museets samling er udgravet af den nuværende ejers oldefar, som sammen med en tilknyttet konservator gennemførte udgravninger af fund fra Maglemosekulturen.