GLOBALG.A.P.

GLOBALG.A.P. – hvad betyder certifikatet?

Hos Collet-shop er vi stolte af at kunne sige, at vores produktion af nordmannsgran er GLOBALG.A.P.-certificeret. Og hvad betyder det så?

GLOBALG.A.P. er et landbrugsforsikringsprogram og et internationalt, anerkendt sæt af landbrugsstandarder. Med andre ord: Godt landmandskab og god landbrugspraksis står GLOBALG.A.P. for. Det er primært designet til at fortælle forbrugerne om, hvordan planten, der er markeret med GLOBALG.A.P., er produceret.

Når et GLOBALG.A.P.-certifikat er opnået, kan der når som helst udføres kontrol af tilsynsmyndigheden. Det sker for at sikre, at vores produkt holder lige præcis det, som det lover. Vores GLOBALG.A.P.-certifikat er altså et stort skridt i retning af certificeret, grønt landbrug.

Collet-shop I Bestil juletræet i dag
Collet-shop I Bestil juletræet i dag

Nordmannsgran med GLOBALG.A.P.-certifikat

Certifikatet fungerer som en global reference for andre eksisterende standarder og kan også anvendes af alle parter i den primære detailhandel. Derfor fungerer GLOBALG.A.P. som et satellitnavigationssystem. Det giver en pålidelig værktøjskasse, som hver partner i forsyningskæden kan positionere med på et globalt marked – med forbrugernes krav for øje.

Fra en lægmands synspunkt betyder GLOBALG.A.P., at vores nordmannsgran er blevet produceret, pakket og distribueret ved at

  • minimere skadelige miljøpåvirkninger fra landbruget
  • mindske brugen af kemiske midler
  • sikre en ansvarlig tilgang til personalesundhed, sikkerhed og dyrevelfærd.

Verden er blevet sofistikeret, og varerne skal kunne spores tilbage. Et centralt element for GLOBALG.A.P.-standarden er princippet om at tildele en unik identitet til producenter og registrere alle relevante produkt- og certificeringsinformationer.