Bæredygtighed

Bæredygtighed og produktion af juletræer

Produktionen af juletræer er særdeles skånsom overfor miljøet ift. produktion af almindelige landbrugsafgrøder. Jorden pløjes og harves ikke, og det skåner reder, harekillinger og fugleunger. Der accepteres også mere ukrudt, planter og blomster i juletræskulturen til glæde for fugle, insekter, ugler, agerhøns og harer.

Der tilføres juletræerne så få næringsstoffer og plantebeskyttelsesmidler som muligt – og langt færre, end hvis man havde dyrket korn. Juletræer har et veludviklet rodnet, som i ned til 2 meters dybde hele året hindrer udvaskning af næringsstoffer. Et andet vigtigt aspekt af juletræer er, at de er grønne året rundt og derfor optager store mængder CO2. Faktisk optager et eneste juletræ ca. 10 kg CO2 i sin levetid. Hos Collet-shop bliver det til en reduktion på 50.000 ton CO2.

Collet-shop I Bestil juletræet i dag
Collet-shop I Bestil juletræet i dag

Miljøvenlige tiltag hos Collet-shop

Collet-shop har gennem alle årene stræbt efter at producere juletræerne på den mest skånsomme måde for miljøet. Vi ser os selv som forvaltere af en sårbar natur, og derfor er det vigtigt for os at aflevere naturen i bedre stand, end vi overtog den i.

Gennem mange år har vi etableret nye småsøer, remiser og småskove. Vi har også etableret store, udyrkede arealer til gavn for dyr, fugle og insekter. Vi hos Collet-shop har fritlagt vandløb, og senest er vi med i et stort naturgenopretningsprojekt om at genetablere Risby Å med slyng og bugtninger.

Ved dyrkningen af juletræer benytter vi leverandører, som i bedst muligt omfang er certificerede, det kan fx være GlobalG.A.P.  eller PEFC. Al opvarmning af vores bygninger foregår desuden bæredygtigt, og vi affaldssorterer og bortskaffer vores affald på optimal vis.

Collet-shop bidrager også med bæredygtige tiltag i en anden henseende. Vi har nemlig valgt at bruge 5 % af det areal, hvor der dyrkes juletræer, til biblomster. Vores juletræsarealer er særligt karakteristiske ved deres vejtræer, vildtremiser og levende hegn. Markerne med juletræer er derfor gode levesteder for fugle, insekter og andet vildt, da områderne er fyldt med blomstrende træer, buske, fuglekirsebær, hassel, hestekastanjer m.m.

Vores produktionen af juletræer er særdeles skånsom overfor miljøet

Jorden pløjes og harves ikke, og det skåner reder, harekillinger og fugleunger. Der accepteres også mere ukrudt, planter og blomster i juletræskulturen til glæde for fugle, insekter, ugler, agerhøns og harer.

Højteknologi for miljø

De fleste ressourcer er begrænsede, men for at undgå unødvendigt spild har Collet-shop valgt at investere i flere højteknologiske, miljøfremmende løsninger som fx:

  • Al opvarmning af bygninger foregår med flis fra vores egne PEFC-godkendte skove.
  • Vi har indført GPS og computerstyrede gødnings- og sprøjtemaskiner til nøjagtig udbringning og reduktion af plantenæringsstoffer og plantebeskyttelsesmidler.
  • Vi anvender en unik GPS-styret plantemaskine til juletræer, som optimerer arealanvendelsen.
  • Vi har patent på hyperforædlede planter, der er mere modstandsdygtige overfor sygdomme, og som derfor er mere miljøvenlige.

Arbejdsmiljø

Vi hos Collet-shop stræber altid efter at have et godt arbejdsmiljø. På den måde passer vi på vores vigtigste ressource, nemlig medarbejderne.

Udover at vi lever op til dansk lovgivnings arbejdsmiljøregler og har meget fokus på medarbejdernes trivsel, tilbyder vi også vores faste medarbejdere privat sundhedsforsikring.

Vi tilstræber i arbejdsplanlægningen at undgå tunge løft, ensidigt, gentaget arbejde og indkøber altid nyeste maskiner og værktøj for at forbedre arbejdsmiljøet. Derudover fokuserer vi på at have de mest skånsomme arbejdsteknikker gennem vores processer.