Bæredygtighed og produktion af juletræer

Produktionen af juletræer adskiller sig fra traditionel landbrugsproduktion. Jorden, hvor juletræerne dyrkes, pløjes og harves ikke, hvilket skåner dyrelivet som reder, harekillinger og fugleunger. Desuden tillades der mere ukrudt, planter og blomster i juletræskulturen, hvilket skaber et blomstrende miljø til glæde for fugle, insekter, ugler, agerhøns og harer.

Juletræerne kræver kun få næringsstoffer og plantebeskyttelsesmidler i forhold til dyrkning af korn. Juletræer har et veludviklet rodnet, der strækker sig ned til 2 meters dybde og forhindrer udvaskning af næringsstoffer året rundt. En anden vigtig faktor ved juletræer er, at de forbliver grønne hele året og dermed optager store mængder CO2. Faktisk absorberer et enkelt juletræ cirka 10 kg CO2 i sin levetid. Hos Collet-shop bidrager dette til en samlet reduktion på 50.000 ton CO2.

Miljøvenlige tiltag hos Collet-shop

Collet-shop har altid haft en ambition om at producere juletræer på den mest skånsomme måde for miljøet. Vi ser os selv som forvaltere af en skrøbelig natur, og derfor er det vigtigt for os at efterlade naturen i en bedre tilstand, end da vi overtog den.

I mange år har vi arbejdet på at etablere nye småsøer, remiser og småskove. Vi har også dedikeret store udyrkede områder til gavn for dyr, fugle og insekter. Hos Collet-shop har vi genskabt vandløb og er i øjeblikket en del af et større naturgenopretningsprojekt, der sigter mod at genskabe Risby Å med slyngninger og bukninger.

Ved dyrkningen af juletræer samarbejder vi med leverandører, der er certificeret efter standarder som GlobalG.A.P. eller PEFC. Desuden bruger vi bæredygtige metoder til opvarmning af vores bygninger og har implementeret optimal affaldssortering og håndtering.

Collet-shop bidrager også til bæredygtighed på en anden måde. Vi bruger 5% af vores juletræsareal til at plante blomster. Vores juletræsmarker er kendetegnet ved vejtræer, vildtremiser og levende hegn, hvilket skaber gode levesteder for fugle, insekter og vildt, da området er fyldt med blomstrende træer, buske og forskellige træsorter.

Fremtidssikret teknologi for bæredygtighed

Collet-shop har investeret i avanceret teknologi, der fremmer miljøvenlig produktion og reducerer spild. Her er nogle eksempler:

  • Opvarmning af vores bygninger sker ved brug af flis fra vores egne PEFC-godkendte skove.
  • Vi anvender GPS og computerstyrede maskiner til præcis udbringning af gødning og plantebeskyttelsesmidler, hvilket reducerer mængden af disse stoffer.
  • Vi bruger en unik GPS-styret plantemaskine til juletræer, som optimerer arealanvendelsen og effektiviserer dyrkningsprocessen.
  • Vi har udviklet hyperforædlede planter, der er mere modstandsdygtige over for sygdomme, hvilket resulterer i et mere miljøvenligt valg.

Medarbejdernes trivsel og sikkerhed

Collet-shop prioriterer altid et godt arbejdsmiljø. Vi værner om vores vigtigste ressource, nemlig vores medarbejdere.

Ud over at overholde de danske arbejdsmiljøregler og fokusere på medarbejdernes trivsel tilbyder vi også privat sundhedsforsikring til vores faste medarbejdere.

Vi stræber efter at undgå tungt løft, ensidigt gentaget arbejde og investerer altid i det nyeste udstyr og værktøj for at forbedre arbejdsmiljøet. Desuden fokuserer vi på at anvende skånsomme arbejdsmetoder i vores processer.

Collet-shop er dedikeret til produktion af bæredygtige juletræer. Gennem skånsom produktion, miljøvenlige tiltag og brugen af højteknologiske løsninger stræber vi efter at efterlade en positiv indvirkning på miljøet og vores omgivelser. Ved at vælge vores juletræer kan forbrugerne være med til at fejre julen på en bæredygtig måde og bidrage til bevarelsen af naturen for kommende generationer.